Skip to main content
Onze diensten

Waarin is ons landmeetbureau gespecialiseerd?

Interesse of vragen bij één van onze diensten, aarzel niet om ons te contacteren.

Vrijstaande offerte

Grenzen

+ Reconstructie perceelsgrenzen door opmaak van een ‘opmetingsplan’,
+ Splitsen en afpalen van percelen,
+ Bepalen erfdienstbaarheden en verleggen buurt- en voetwegen,
+ Opmeting bij een gerechtelijke vereffening-verdeling.

Vraag offerte aan

Verkavelen

+ Opmaak aanvraag voor een omgevingsvergunning van een verkaveling,
+ Opmaak wijziging van een bestaande verkaveling.

Vraag offerte aan

Terrein en constructies

+ Totale plannenset, interieur en exterieur
+ Gevelaanzichten, doorsnedes, inplanting & grondplan
+ Terreinmodellen
+ Orthofoto’s & 360°-foto’s
+ 3D-modellen
+ BIM-model (Revit)

Vraag offerte aan

Schatting

+ Bepalen van de markt-, huur- en commerciële waarde,
+ Waardebepalingen conform het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst,
+ Bepalen waarde vruchtgebruik,
+ Waardebepaling bij een gerechtelijke vereffening-verdeling.

Vraag offerte aan

Mede-eigendom/ basisakte

+ opmaak gemotiveerd verslag m.b.t. het inbrengen van gebouwen of groepen van gebouwen in gedwongen mede-eigendom
cfr. de wet van 2 juni 2010,
+ een gemotiveerd verslag opstellen m.b.t. een wijzigende basisakte

Vraag offerte aan

Zettingsmetingen/ monitoring

+ Het controleren van zettingen op gebouwen en de omgeving door middel van frequente controles van de referentiepunten/targets,
bij ingrijpende wegeniswerken, nieuwbouwwerken of grondwerken.

Vraag offerte aan

Verduidelijking ereloon landmeter-expert

Het ereloon van de landmeter-expert wordt bepaald aan de hand van de complexiteit, draagwijdte en aard van de opdracht. Het is wettelijk uitgesloten dat een landmeter-expert erelonen onder barema’s of commissielonen ontvangt. Als landmeter-expert dien ik neutraal te blijven en volledig onafhankelijk te handelen. Mijn verslagen dienen gestaafd en tegensprekelijk te zijn. Alle nodige documenten en stukken dienen opgevraagd te worden om tot een degelijk onderzoek en resultaat te kunnen komen.

Eerst en vooral onderzoeken we wat de opdracht met zich mee zal brengen evenals de duur voor het volbrengen van de opdracht. Bij grote opdrachten werken we in fases om een duidelijke kijk op het financiële luik te behouden. Er wordt een vrijblijvende offerte aan de klant overhandigd, in deze offerte staan naargelang de opdracht wat er allemaal voor deze prijs wordt aangeboden.